SZKOLENIA DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
 • Jak i gdzie publikować? - strategia wyboru czasopisma (punktacja MNiSW, indeksacja czasopism, Impact Factor czasopisma ect.)
 • Cytowania i Index Hirscha w różnych bazach bibliometrycznych.
 • Przygotowanie artykułu pod publikację oraz umieszczenie go na stronie autorskiej lub/i w repozytorium naukowym
 • Elementy prawa autorskiego dla naukowców
 • Open Access jako model publikacji
 • Open Access i Open Research Data w Horizon 2020
 • Nowe mierniki czasopism (np. almetrics)
 • Promocja dorobku naukowego w sieci
 • Rozwijanie warsztatu z zakresu prac naukowo badawczych - narzędzia i serwisy dla naukowców
 • Menadżer bibligrafii - Mendeley
 • Wyszukiwanie informacji w specjalistycznych bazach danych

 

- szkolenia grupowe od 5 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
- tematy szkoleń można ze sobą łączyć

PREZENTACJA DLA DOKTORANTÓW - poglądowa

 

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW

Wyszukiwanie informacji naukowej na bazie zasobów Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz innych źródeł elektronicznych.

- szkolenia grupowe od 10 do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej

Wyszukiwanie informacji normalizacyjnej na bazie zasobów Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz innych źródeł elektronicznych.

- szkolenia grupowe od 10 do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej