SZKOLENIA DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
 • Jak i gdzie publikować? - strategia wyboru czasopisma (punktacja MNiSW, indeksacja czasopism, Impact Factor czasopisma ect.)
 • Cytowania i Index Hirscha w różnych bazach bibliometrycznych.
 • Przygotowanie artykułu pod publikację oraz umieszczenie go na stronie autorskiej lub/i w repozytorium naukowym
 • Elementy prawa autorskiego dla naukowców
 • Open Access jako model publikacji
 • Open Access i Open Research Data w Horizon 2020
 • Nowe mierniki czasopism (np. almetrics)
 • Promocja dorobku naukowego w sieci
 • Rozwijanie warsztatu z zakresu prac naukowo badawczych - narzędzia i serwisy dla naukowców
 • Menadżer bibligrafii - Mendeley
 • Wyszukiwanie informacji w specjalistycznych bazach danych

- szkolenia grupowe od 5 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
- tematy szkoleń można ze sobą łączyć

 

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW

Identyfikator naukowy ORCID w kontekście Ustawy 2.0:

 • konto w serwisie ORCID - afiliacja, zmiana nazwiska, modyfikacja maila, usuwanie podwójnych kont
 • uzupełnienie dorobku naukowego w ORCID - SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, dodawanie ręczne
 • zarządzanie rekordami publikacji w ORCID, łączenie zduplikowanych pozycji, edytowanie już istniejących rekordów
 • system Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - podstawowe informacje, rejestracja nowego konta.
 • Łączenie konta PBN z identyfikatorem ORCID oraz systemem POL-on

Narzędzia oraz wskaźniki bibliometryczne w bazach Scopus i Web of Science:

 • InCites i SciVal
 • Journal Impact Factor i Cite Score
 • Eigener Factor i SCImago Journal Rank
 • Category Normalized Citation Impact i SNIP
 • JIF Quartile i CiteScore Rank

Wyszukiwanie informacji naukowej na bazie zasobów Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz innych źródeł elektronicznych.

- szkolenia grupowe od 10 do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej

 

Wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach Biblioteki PG

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najważniejszych e-źródeł dostępnych w Bibliotece PG i zapoznanie uczestników z zasadami korzystania z nich. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak szybko i kompleksowo przeszukiwać zasoby Biblioteki PG – czyli jak korzystać z baz danych, katalogów elektronicznych, e-booków i czasopism elektronicznych za pomocą multiwyszukiwarki EDS.

- szkolenia grupowe do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej

Podstawy gromadzenia literatury do prac naukowych

Warsztaty dotyczą strategii selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach Biblioteki PG – jak sprecyzować wyniki wyszukiwania i jak udoskonalić proces gromadzenia bibliografii. Celem warsztatu jest kształcenie kompetencji informacyjnych do przetwarzania informacji.

- szkolenia grupowe do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej

 

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH / WORKSHOPS

1. Introduction to the GUT Library's resources and history (45 min.)
2. Searching for the answers - introduction to literature searching (45 min.)

- szkolenia grupowe do 20 osób
- termin do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej