TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Taylor & Francis Group oferuje ponad 2100 recenzowanych czasopism (w tym 160 tytułów wydawanych w modelu Open Access) publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

Ponad 950 tytułów czasopism T&F znajduje się w indeksach cytowań Web of Science, a ponad 460 publikowanych jest wspólnie z prestiżowymi, międzynarodowymi towarzystwami naukowymi.


Od 2020 r. Politechnika Gdańska zakupiła dostęp do kolekcji ST (Science & Technology), która zawiera 534 czasopisma. Zakres tematyczny kolekcji:

 1. Chemistry
 2. Engineering, Computing & Technology
 3. Biological, Earth, Environmental & Food Sciences
 4. Mathematics & Statics
 5. Physics
 6. Sport Science and Medicine Collection

DOSTĘP DO KOLEKCJI | sieć PG i zdalnie przez system HAN
LISTA CZASOPISM | plik xlsx


Zakupiona dla pracowników i studentów kolekcja SSH (Social Science & Humanities) zawiera 1436 czasopism z takich dziedzin jak:

 1. Anthropology & Archaeology
 2. Arts & Humanities
 3. Business, Management & Economics
 4. Criminology & Law, Education
 5. Geography, Planning, Urban & Environment
 6. Library & Information Science
 7. Media, Cultural & Communication Studies
 8. Mental Health & Social Care
 9. Politics, International Relations & Area Studies
 10. Psychology
 11. Sociology & Related Disciplines
 12. Sport, Leisure & Tourism
 13. Strategic, Defence & Security Studies

DOSTĘP DO KOLEKCJI | sieć PG i zdalnie przez system HAN
LISTA CZASOPISM | plik xlsx

Subskrypcja zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1997.


Rys. Nazwy dyscyplin, w których można opublikować swoje prace w wydawnictwie Taylor and Francis. W nawiasach podano liczby czasopism przypisanych do poszczególnych dyscyplin.