TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | patenty
DOSTĘP | http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/

Platforma Usług Elektronicznych PUEUP stanowi pojedynczy punkt dostępu do usług z zakresu prawa własności przemysłowej, świadczonych on-line przez Urząd Patentowy RP, tj. e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie, e-Rejestry, e-Płatności, e-Wyszukiwarka, e-Powiadomienia.

Platforma dedykowana jest zarówno dla podmiotów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej (np. przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, prawników, rzeczników patentowych itp.), jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców szukających podstawowych informacji o przedmiotach ochrony, obowiązujących procedurach czy też tworzeniu strategii ochrony IP oraz zarządzania prawami wyłącznymi.