TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | ekonomia
DOSTĘP | https://openknowledge.worldbank.org/

The World Bank Open Repository gromadzi wyniki badań i inne publikacje związane i finansowane przez Bank Światowy. Wszystkie zasoby są udostępniane na zasadach Open Access i obejmują między innymi: książki i podręczniki akademickie, raporty o rozwoju globalnym od roku 1978, raporty ekonomiczne, artykuły z czasopism World Bank Economic Review, World Bank Research Observer i wiele innych materiałów.

Niezwykle istotnym elementem repozytorium jest wyszukiwarka otwartych danych – The World Bank Open Data, które zgrupowane są w repozytorium wg krajów bądź wskaźników ekonomicznych. Dostępne są również dodatkowe moduły takie jak Microdata Library (zawierające informacje o gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach przy pomocy metod reprezentacyjnych) czy też DataBank służący wizualizacji danych zawartych w bazie.

OKR zawiera tysiące prac badawczych, w tym:

  • Raporty roczne Grupy Banku Światowego i niezależne badania oceniające
  • Książki opublikowane przez Grupę Banku Światowego, w tym publikacje flagowe, książki naukowe i tomy dla praktyków
  • World Development Reports (WDR) oraz ostatnie dokumenty informacyjne
  • Artykuły opublikowane w World Bank Economic Review (WBER) i World Bank Research Observer (WBRO) | czasopisma publikowane przez Oxford University Press w imieniu Banku Światowego
  • Zaakceptowane rękopisy artykułów w czasopismach autorstwa Banku od wybranych zewnętrznych wydawców
  • Policy Research Working Papers (PRWP) | seria artykułów upowszechniających wyniki prac w toku w celu zachęcenia do wymiany pomysłów na temat zagadnień związanych z rozwojem
  • Economic and Sector Work (ESW) | cykl raportów analitycznych przygotowanych przez pracowników Banku. ESW zbierają i oceniają informacje o gospodarce danego kraju i/lub określonym sektorze
  • Knowledge Notes | zawierające krótkie informacje, które zawierają wnioski z doświadczeń z działalności i badań Banku
  • Najnowsze badania opinii krajów przeprowadzone w krajach klientów w celu uzyskania opinii na temat działań Grupy Banku Światowego