TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Web of Science stanowi kolekcję baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. Licencja krajowa obejmuje bazy wchodzące w skład kolekcji Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (BKCI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, wzbogacona o roczniki archiwalne 2005-2014
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

Oprócz kolekcji Core Collection możliwy jest dostęp do baz uzupełniających: Biosis Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection.

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science).