TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Web of Science stanowi kolekcję baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. Licencja krajowa obejmuje bazy wchodzące w skład kolekcji Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (BKCI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, wzbogacona o roczniki archiwalne 2005-2014
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

Oprócz kolekcji Core Collection możliwy jest dostęp do baz uzupełniających: Biosis Citation Index, Dervent Innovations Index, Zoological Record, Medline, Current Contents Connect, Data Citation Index, KCI-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ok. 25.000 tytułów czasopism. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 14.000 tytułów czasopism. Indeks ESCI zawiera ok. 8.000 tytułów czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection.

Ulepszona funkcja wyszukiwania autorów intuicyjnie prowadzi do „rekordów autora”, które zawierają zestaw publikacji autorstwa jednej osoby. Ta nowa wyszukiwarka w łatwy sposób pozwala znaleźć badaczy i ich publikacje w Web of Science Core Collection. Dodatkowo do każdego rekordu autora można teraz przesłać swoją opinię za pomocą formularza, który zostanie sprawdzony przez członków zespołu Web of Science.


InCites to narzędzie analityczne, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy, instytucji, krajów na podstawie wybranych wskaźników bibliometrycznych, m.in. liczba publikacji, liczba cytowań, liczba dokumentów znajdujących się w czasopismach z Q1, Q2, Q3, Q4, liczba publikacji wysoko cytowanych, liczba publikacji znajdujących się w Top 1%/10% najlepszych publikacji, liczba publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej, liczba publikacji w których autor z danego kraju jest autorem pierwszym/korespondencyjnym. W InCites możliwa jest również analiza poszczególnych czasopism, wydawców oraz agencji/organizacji finansujących badania naukowe. W oparciu o InCites możemy opracowywać strategie badawcze, a także wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science).

Najważniejsze zmiany w WoS i InCites