IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16.04.2021 r. odbędzie się IV edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, której tematem przewodnim będzie udostępnianie danych badawczych. Wydarzenie (w formie online) jest skierowane zarówno do naukowców udostępniających swoje dane, jak i wszystkich zaangażowanych w procesy zarządzania danymi badawczymi.

Celem konferencji jest zebranie oraz prezentacja doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH – Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych – repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data).

Wśród tematów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji proponujemy:

  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
  • Projekty i inicjatywy wspierające udostępnianie danych badawczych

Udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna jest natomiast wcześniejsza rejestracja. Program i szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji:
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/