Międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science oraz II Pomorska Konferencja Open Science

W ciągu ostatnich lat, wyraźniej niż na przestrzeni kilku minionych dziesięcioleci, zmienił się sposób przeprowadzania badań oraz rozpowszechniania ich wyników, jak również model współpracy naukowców. Hasło „otwarta nauka” nie jest już tylko postulatem – to rzeczywistość, z którą spotykamy się na co dzień.

Refleksja ta miała swoje potwierdzenie podczas ubiegłotygodniowych warsztatów Focus on Open Science oraz II Pomorskiej Konferencji Open Science.

W ramach obu tych wydarzeń, w dniach 25-27 września, na Politechnice Gdańskiej odbywały się prezentacje poświęcone otwartym repozytoriom, publikowaniu zgodnie z ruchem Open Access oraz udostępnianiu danych badawczych. Jako prelegenci wystąpili m.in. naukowcy oraz bibliotekarze pracujący na Politechnice Gdańskiej, a także przedstawiciele wydawców, organizacji międzynarodowych oraz instytucji i firm. Spotkania były okazją do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prowadzenie badań, przechowywanie i udostępnianie ich wyników oraz współpraca między naukowcami i ośrodkami badawczymi może realizować postulowaną przez Komisję Europejską politykę otwartości w nauce.

 

Organizatorem warsztatów Focus on Open Science była Biblioteka Politechniki Gdańskiej we współpracy z Scientific Knowledge Services, LIBER (Association of European Research Libraries) oraz University College London Press. Warsztaty są częścią międzynarodowej kampanii, w ramach której podobne spotkania organizowane są w dużych ośrodkach naukowych w całej Europie (Rzym, Barcelona, Dublin, Wiedeń, Budapeszt, Lubljana, Belgrad).

Pomorska Konferencja Open Science to inicjatywa Biblioteki oraz Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

 

Wydarzenia odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika, a także pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Czasopisma E-Mentor, Przeglądu Bibliotecznego, Elektronicznej Biblioteki EBIB oraz Platformy Otwartej Nauki. Wzięło w nich udział ponad 200 uczestników.

GALERIA