Politechnika Gdańska na seminarium KRASP "Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki"

12 maja br. odbyło się międzynarodowe seminarium zorganizowane przez KRASP i Uniwersytet Łódzki. Celem spotkania było upowszechnienie wśród polskich uczelni, głównie kadry zarządzającej, rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki. Poruszone zostały zagadnienia związane z wprowadzania Planu S przez instytucje finansujące badania oraz kwestie dostępu do danych badawczych i zabezpieczenia praw autorów kolekcji. Dyskutowano także na temat wprowadzania programów centralnego finansowania publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych w formule open access. Seminarium było także miejscem wymiany doświadczeń dotyczących wdrażania polityk otwartości, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z tego korzyści oraz wyzwań.

Moderatorem dyskusji poświęconej projektom Unii Europejskiej wspierającym otwartość w nauce był prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Rektora ds. otwartej nauki, zabrała głos w ostatnim panelu konferencji „Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach”, prezentując rozwiązania w zakresie otwartego dostępu wprowadzane na Politechnice Gdańskiej.