Tydzień Open Access

 

Rokrocznie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB  i UMK koordynuje w Polsce Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywa się na całym świecie pod koniec każdego października. Poniżej przedstawiamy bieżące informacje o tym wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia:
1. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych
| tegoroczne hasła Tygodnia Open Access: kultura, edukacja, tradycja, nauka, ludzie będą pojawiać się każdego dnia na profilu Biblioteki PG w postaci otwartych materiałów dotyczących każdego z tematów.
 
2. Interaktywny Padlet „Tydzień Open Access
| Biblioteka PG udostępnia Padlet, gdzie czytelnicy przez cały tydzień mogą dodawać swoje pomysły, znane im i polecane innym przykłady otwartych źródeł, otwartych projektów. Użytkownicy mogą dodawać nowe wpisy, komentować te już istniejące i lubić wybrane treści.
3. e-Kurs „Nauka Obywatelska
| Biblioteka PG prezentuje nowy kurs e-learningowy dla wszystkich zainteresowanych. Kurs jest pierwszym e-kursem w języku polskim, który obejmuje tematycznie kwestie związane z jedną z części składowych Otwartej Nauki – Nauką Obywatelską. Kurs jest dostępny na platformie eNauczanie PG.