Podsumowanie drugiego dnia Pomorskiej Konferencji Open Science

Za nami drugi dzień pierwszej Pomorskiej Konferencji Open Science. Poranna sesja odbywała się, podobnie jak w pierwszym dniu, w Gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.  Rozpoczęła ją dr Dorota Siwecka z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego prezentacją o idei open linked data, pokazała na czym polega włączenie wyników badań w sieć semantyczną i jakie płyną z tego korzyści. O zmianie modelu wydawania czasopism na otwarty i "złotej drodze" Open Access opowiedziała pani Beata Socha z wydawnictwa Gruyter Open. Temat ten kontynuowała pani Magdalena Szuflita-Żurawska, który przedstawiła politykę poszczególnych wydawnictw w tej kwestii, a następnie panie Joanna Błasiok oraz Kamila Kokot z Biblioteki PG opowiedziały jak wygląda weryfikacja polityki Open Access przy wykorzystaniu bazy SHERPA RoMEO. Druga prezentacja pani Szuflity-Żurawskiej dotyczyła Springer Open Choice - narodowego programu umożliwiającego autorom publikowanie artykułów w czasopismach wydawnictwa Springer w wolnym dostępie bez wnoszenia opłaty autorskiej. O tym, jak sfinansować publikację w otwartym dostępie w ramach programu UE Horyzont 2020 opowiedziała pani Renata Downar-Zapolska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego UE HORYZONT 2020. Na koniec konferencji pani Dyrektor Biblioteki PG, dr Anna Wałek serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, a także zaprosiła na rozpoczynające się po przerwie kawowej warsztaty. Odbywały się one w pracowni multimedialnej Centrum Nanotechnologii. Prowadziły je pani dr Anna Wałek oraz pani Magdalena Szuflita-Żurawska. Warsztaty były podzielone na dwie części: pierwsza z nich dotyczyła praktycznych aspektów promowania dorobku naukowego na przykładzie profilu naukowego w serwisie MOST Wiedzy, w drugiej części uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia i udostępniania danych badawczych. Pierwsza i z pewnością nie ostatnia Pomorska Konferencja Open Science pokazała, że otwarta nauka to nie tylko "udostępnienie pdfa". Jest to złożone zjawisko, na które składa się szereg czynników, takich jak finansowanie publikacji w modelu Open Access, polityka wydawców dotycząca praw autorskich i majątkowych czy też odpowiednie obudowanie publikacji metadanymi i jej promocja w Internecie. Idea otwartej nauki zyskuje na popularności, a sukces zakończonej właśnie konferencji pokazuje, że takie wydarzenia są niezwykle pożądane w środowisku naukowców i bibliotekarzy.

Galeria zdjęć z drugiego dnia konferencji