Podsumowanie pierwszego dnia Pomorskiej Konferencji Open Science.

W poniedziałek, 23 października, odbył się pierwszy dzień zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską „Pomorskiej Konferencji Open Science. Otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego.” Obrady miały miejsce w gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i były transmitowane na żywo poprzez kanał na Youtube, a także komentowane na bieżąco poprzez Twittera. Na początku gości powitał Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, a następnie Dyrektor Biblioteki PG, pani dr Anna Wałek, która przedstawiła pokrótce podstawowe założenia i cele ruchu otwartej nauki. Po tym wstępie, Vanessa Proudman, dyrektor SPARC Europe omówiła zagadnienia związane z rozwojem repozytoriów instytucjonalnych w Europie, akcentując kwestię nowych wyzwań stojących przed instytucjami wspierającymi ruch OA. Ważny głos w dyskusji zabrał pan prof. Krzysztof Leja, prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Przedstawił on swoje poglądy na temat udostępniania wyników badań naukowych z perspektywy osoby mającej wpływ na politykę OA uczelni. Przed przerwą dr Krzysztof Siewicz z Fundacji Nowoczesna Polska - specjalista od prawa autorskiego i wolnych licencji – omówił wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i wolnych licencje w udostępnianiu zasobów nauki.

Drugą część dzisiejszej sesji rozpoczęła prezentacja Magdaleny Szuflity-Żurawskiej, która poruszyła temat stosunkowo nowy w kontekście nauki polskiej - otwartych danych badawczych. Pani Szuflita-Żurawska wyjaśniła ponadto czym jest Data Management Plan (DMP) i jednocześnie zaprosiła na jutrzejsze warsztaty, których uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak przygotować Plan Zarządzania Danymi. O otwartych danych mówił również pan Marcin Kapczyński z firmy Clarivate Analytics, który pokazał m. in. bazę Data Citation Index na platformie Web of Science. Pierwszy dzień konferencji zamknęły wystąpienia pani dyrektor AnnyWałek oraz Michała Nowackiego, zastępcy dyrektora Centrum Usług Informatycznych PG ds. rozwoju systemów informatycznych. Wspominane wystąpienia nawzajem się uzupełniały i dotyczyły najnowszego projektu Politechniki Gdańskiej, jakim jest serwis „MOST Wiedzy”. To platforma mająca za zadanie połączenie świata nauki ze światem biznesu, stanowiąca jednocześnie repozytorium instytucjonalne. Prezentacje podczas dzisiejszej sesji pokazały, że istnieje szereg organizacji oraz narzędzi, które wspomagają naukowców w udostępnianiu swych publikacji. Dzięki nowym inicjatywom, takim jak „MOST Wiedzy”, idea otwartej nauki jest coraz bliższa urzeczywistnienia, jednak stoją przed nami kolejne wyzwania, np. otwarte repozytoria danych.

Galeria zdjęć z pierwszego dnia konferencji