Z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które na nowo definiuje proces ewaluacji dorobku naukowego. W związku z tym MNISW przygotowało przewodnik, która przybliża zagadnienia z tym związane:

 

Przewodniki

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik
Prezentacje ze szkoleń dotyczących nowej ustawy
Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki

 

Ustawy

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) UPWPoSzWiN
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) – UpoSzWiN
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2019 poz. 276)
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534)

 

Akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U.2019 poz. 392)
Zarządzenie MNiSW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki (Dz.U. 2019 poz. 29)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 poz. 496)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2019 poz. 335)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz.U. 2018 poz. 1832)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz.U. 2018 poz. 2198)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz.U. 2019 poz. 1188)

Komunikaty i wykazy

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
WYKAZ WYDAWNICTW publikujących recenzowane monografie naukowe (załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r.)

Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą
punktów
.

Komunikat MNiSW z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczba punktów
WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH i RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH wraz z przypisaną liczbą punktów (załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r).
Komunikat MNISW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie WYKAZU CZASOPISM naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016
Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B- zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)