Z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które na nowo definiuje proces ewaluacji dorobku naukowego. W związku z tym MNISW przygotowało przewodnik, która przybliża zagadnienia z tym związane:

 

Przewodniki

 

Ustawy

 

Akty wykonawcze

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (2020)

Rozporządzenia i zarządzenia

 

Komunikaty i wykazy