Zapisy do Biblioteki

 

Studenci pierwszego roku studiów z pierwszego naboru na PG otrzymują elektroniczną legitymację studencką (ELS), która jest jednocześnie kartą biblioteczną i automatycznie zostają zapisani do biblioteki.

Pozostałych studentów prosimy o sprawdzenie, czy zostali zapisani. Jeżeli nie, należy zapisać się samodzielnie - https://katalog.bg.pg.gda.pl/cgi-bin/chameleon.

  • Aby zalogować się do swojego konta w katalogu komputerowym należy podać:

Numer karty czytelnika: prefiks 5200 oraz numer albumu (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

Hasło (hasłem dla studentów I roku PG jest numer PESEL) - student może po pierwszym logowaniu w systemie bibliotecznym zmienić hasło w swoim koncie.

Konto czytelnika jest aktywne przez cały okres studiów.