Sekcja Obsługi Czytelnika Biblioteki PG realizuje następujące zadania:

 • Przyjmowanie ZWROTÓW wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Zwrotów dokonujemy tylko w miejscu, skąd książka została wypożyczona (wypożyczalnia w Gmachu Głównym lub filia). Tam, gdzie to możliwe (Wypożyczalnia w Gmachu Głównym, Regionalna Biblioteka Nanotechnologii, filia na Wydziale ETI) korzystamy wyłącznie z urządzeń samoobsługowych. Zwrócona książka trafia na trzydniową kwarantannę.
 • Realizacja WYPOŻYCZEŃ na zamówienia składane systemowo on-line (Magazyn Główny i Hol) i zamówienia mailowe z czytelni filialnych oraz Czytelni Głównej. Termin wypożyczeń dla zamówień składanych online - 30 dni, dla zmówień składanych mailowo w filiach - 7 dni z możliwością jednorazowej prolongaty samodzielnie poprzez konto w katalogu online lub za pośrednictwem pracownika Biblioteki.
 • Udzielanie informacji i wsparcia w zakresie dostępu do materiałów bibliotecznych (zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych).
 • Skanowanie „na żądanie” artykułów z czasopism drukowanych, udostępnianych w danej lokalizacji i przesyłanie zamawiającemu  skanów mailem. Zamówienie na skan składa się na adres mailowy czytelni,  w której  zlokalizowane jest czasopismo.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze pomieszczeń bibliotecznych. Podczas nauki w bibliotece, należy zajmować wyłącznie wyznaczone do tego miejsca.
 • Uwaga! Naliczanie kar zostało wstrzymane do końca października b.r. Już teraz warto jednak książki zwrócić lub przedłużyć termin zwrotu. Prolongaty dokonać można poprzez katalog online lub kontaktując się z Biblioteką.
 • Wszelkie wpłaty z tytułu uregulowania dotychczasowych zobowiązań wobec Biblioteki PG przyjmowane są wyłącznie bezgotówkowo, kartą płatniczą w Wypożyczalni/Informatorium, filii Biblioteki na Wydziale ETI, Wydziale ILiŚ lub w formie przelewu na wskazane konto: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 Biblioteka PG, w tytule wpłaty: rodzaj zobowiązania, imię i nazwisko czytelnika, nr konta bibliotecznego i przesłanie skanu dowodu wpłaty lub potwierdzenia elektronicznego przelewu na adres:czytelnia.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.

 

 • Wolny dostęp do książek w Holu biblioteki w Gmachu Głównym zamknięty jest do odwołania. Zbiory zamawiać należy poprzez katalog, podaje je wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Preferowane jest korzystanie z własnego komputera lub urządzenia mobilnego w celu przeglądania katalogu i składania zamówień. Na miejscu jest to możliwe na Infomatach znajdujących się w holu BPG. Są one regularnie poddawane dezynfekcji.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze skanera.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni holu może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 Użytkowników, zaś w przestrzeni wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie 2 osoby. Łącznie w holu Biblioteki może przybywać 7 osób.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Wypożyczalni.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w Bibliotece w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • ZWROTY KSIĄŻEK wypożyczonych z lokalizacji Hol i Magazyn Główny oraz Czytelnia Główna wykonywane są samoobsługowo przez użytkowników, wyłącznie na urządzeniu typu SelfCheck i Zwrotni, dostępnej z holu Gmachu Głównego. Zwrócone książki będą poddawane trzydniowej kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: na książki z lokalizacji Hol i Magazyn Główny składa się zamówienia on-line. Wszystkie zamówienia on-line są realizowane na bieżąco. Wypożyczenia, na które składa się zamówienia on-line udostępniane są na 30 dni z możliwością zdalnej prolongaty terminu zwrotu.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze skanera.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 Użytkowników.
 • WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK: Książki z lokalizacji Czytelnia Główna będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek z Czytelni Głównej odbywa się w Wypożyczalni/Informatorium.
 • ZWROTY KSIĄŻEK: Zwrotów wypożyczonych książek z Czytelni Głównej należy dokonywać wyłącznie poprzez urządzenia samoobsługowe SelfCheck oraz Zwrotnię.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Magazynie Głównym będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze skanera.
 • Sala seminaryjna jest niedostępna dla Użytkowników.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK dokonywane są wyłącznie na urządzeniu samoobsługowym SelfCheck. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia Nanotechnologii będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: nano.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii RBN.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii RBN będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: nano.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera i kserokopiarki.
 • Sala seminaryjna jest dostępna dla Użytkowników w ograniczonym zakresie.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK dokonywane są wyłącznie na zewnętrznym urządzeniu samoobsługowym SelfCheck dostępnym z holu. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia ETI będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: eti.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WETI.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WETI będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: eti.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze skanera.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać maksymalnie 4 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia Arch będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: arch.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii Arch.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WArch będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: arch.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera, kserokopiarki i drukarki.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać maksymalnie 4 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia ILiŚ będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: ilis.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WILiŚ.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WILiŚ będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: ilis.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych zlokalizowanych w Czytelni. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i bezwzględnie zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska).
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera i kserokopiarki.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia ZiE będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: zie.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WZiE.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WZiE będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: zie.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera i kserokopiarki.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia OiO będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: oio.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WOiO.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WOiO będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: oio.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera i kserokopiarki.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia Mech będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: mech.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WMech.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WMech będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: mech.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.
 • Wolny dostęp do książek zamknięty jest do odwołania. Zbiory podaje wyłącznie bibliotekarz, a po wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie.
 • Rekomenduje się korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W razie niezbędnej potrzeby skorzystania z komputera, należy zgłosić się do pracownika Biblioteki i zastosować się do jego instrukcji (zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę, a po skończonej pracy zgłosić potrzebę dezynfekcji stanowiska). Ilość dostępnych stanowisk została ograniczona.
 • Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania ze skanera i kserokopiarki.
 • Obowiązuje obostrzenie dotyczące liczby osób: w przestrzeni Czytelni może przebywać maksymalnie 4 Użytkowników.
 • Użytkownicy są obowiązani przebywać w maskach ochronnych i po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie dostępnym płynem odkażającym.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonym obszarze Czytelni.
 • Czytelnia przyjmuje zwroty i dokonuje wypożyczeń zamówionych książek oraz skanowania „na żądanie” artykułów z czasopism i zeszytów naukowych wyłącznie z własnej lokalizacji.
 • ZWROTY KSIĄŻEK przyjmuje bibliotekarz. Zwrócone książki będą poddawane kwarantannie i odkażaniu.
 • WYPOŻYCZENIA: Książki z lokalizacji Czytelnia EiA będą wypożyczane na zamówienia składane wyłącznie drogą mailową na adres: eia.bpg@pg.edu.pl na okres 7 dni z możliwością 1-razowej prolongaty. Po przygotowaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z ustalonym terminem odbioru. Odbiór zamówionych książek odbywa się w Filii WEiA.
 • SKANOWANIE „NA ŻĄDANIE” artykułów z czasopism, zeszytów naukowych przechowywanych w Filii WEiA będzie realizowane po złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres: eia.bpg@pg.edu.pl.
 • Rozliczenie kart obiegowych odbywa się poprzez E-obiegówkę. Wizyta w Bibliotece w tym celu nie jest więc konieczna.