Rejestracja Rejestracja

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do Biura konferencji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na adres:


POLITECHNIKA GDAŃSKA/WYDZIAŁ CHEMICZNY
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
(z dopiskiem BioMillenium 2017 na kopercie) 
lub faksem: 0-58 347 18 22
albo e-mailem: biomillenium.wch@pg.gda.pl lub anna.kowalska1@pg.gda.pl

Przedłużamy termin zgłoszeń do 22 maja br., a dokonania wpłaty najpóźniej do 28 lipca 2017.

Formularz w wersji do druku można pobrać tutaj.
Wzór streszczenia do pobrania tutaj.

Formularz wygasł