Informacje ogólne Informacje ogólne

I. ZAKRES TEMATYKI KONFERENCJI

1. BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

 • otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie nowych biokatalizatorów (enzymów i całych komórek) jako narzędzi niezbędnych w bioprocesach;
 • otrzymywanie różnych produktów metodami biotechnologicznymi, np. czystych enancjomerów dla przemysłu farmaceutycznego, składników żywności funkcjonalnej, biomateriałów i polimerów biodegradowalnych, biosensorów do wykorzystania w diagnostyce żywności, biopaliw ciekłych i gazowych itp., biotechnologiczna kwasów, alkoholi i innych związków chemicznych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu;
 • przetwarzanie produktów ubocznych i odpadów przemysłowych metodami biotechnologicznymi, np. przetwarzanie serwatki, przetwarzanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, przetwarzanie glicerolu z produkcji biodiesla itp.
 • biokopalnictwo, bioremediacja, bioakumulacja, biosorpcja, biodegradacja, biosensory, biopaliwa, biogaz, biologiczne oczyszczalnie ścieków, biomonitoring, biotechnologia roślin i żywności, biotechnologia morska.

2. BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 • opis i zastosowanie osiągnięć technicznych w dziedzinie medycyny molekularnej i diagnostyki chorób u ludzi i zwierząt;
 • diagnostyka molekularna - wyjaśnienia i walidacja odkryć molekularnych w medycynie klinicznej, medycynie sądowej;
 • odkrycia wynikające z bezpośredniego zastosowania nowych metod w diagnostyce klinicznej lub korelacje z badaniami np. w onkologii, chorobach zakaźnych, chorobach dziedzicznych, predyspozycji do choroby, opis polimorfizmów powiązanych ze stanami, stosowanie metod diagnostycznych w badaniach klinicznych;
 • rozwój nowych i udoskonalonych metod molekularnych, które mogą być stosowane do diagnozowania lub monitorowania choroby i predyspozycji. 
 • inżynieria genetyczna i biologia molekularna, Nanobiotechnologia.

3. MIKROBIOLOGIA KLINICZNA I MOLEKULARNA

 • epidemiologia i patomechanizm zakażeń bakteryjnych;
 • zakażenia wirusowe, nowe czynniki zakaźne, patogenność i aktualne zagrożenia;
 • interakcje drobnoustrojów z organizmem gospodarza;
 • metody molekularne i postępy w diagnostyce chorób i zakażeń ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego;
 • materiały biomedyczne nowej generacji (szczepionki, leki).

II. CERTYFIKAT I PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział w konferencji będą przyznawane certyfikaty oraz punkty edukacyjne KIDL.

III. KONCERT INAUGURACYJNY

Tytuł koncertu: "W pewien piękny wieczór"

Wykonawcy:

Anna Malus-Wróblewska - mezzosopran

Leszek Holec - bas-baryton

Magdalena Holec - fortepian

IV. KONCERT ORKIESTRY VITA ACTIVA

7 września, godzina 17, Aula PG

Orkiestra Vita Activa to orkiestra perkusyjna, grają w niej osoby z niepełnosprawnościami i wolontariusze. Zespół powstał w 1995 roku, pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej wykonał 260 koncertów w 60 miastach Polski i Europy.

Orkiestra Vita Activa działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku. Działalność Orkiestry jest formą aktywizacji i włączenia społecznego osób dorosłych z niepełnosprawnością, którym bardzo trudno pozyskać pracę.