Komitet Honorowy Konferencji:

Rektor Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG 

Dziekan Wydziału Chemicznego PG - prof. dr hab. inż Sławomir Milewski, prof. zw. PG 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek, prof. nadzw. PG 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Hubert Cieśliński

prof. dr hab. Wiesław Deptuła

prof. dr hab. Henryka Długońska

prof. dr hab. Jarosław Dziadek

dr inż. Bartłomiej Ferra

prof. dr hab. Jan Fiedurek

prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek

dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

dr hab. inż. Roman Kotłowski 

prof. dr hab. inż. Agata Kot Wasik

dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG

dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

dr n. med. Michał Michalik

dr inż. Marcin Olszewski

dr hab. inż. Rafał Piątek

dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. nadzw. PG

dr n. med. Alfred Samet

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

dr hab. Paweł Stączek, prof. nadzw. UŁ

prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska

prof. dr hab. Marianna Turkiewicz

dr inż. Marta Wanarska

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 

dr hab. Beata Zalewska-Piątek