Komitet Organizacyjny Komitet Organizacyjny

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Przewodnicząca:
dr hab. Beata Krawczyk prof. nadzw. PG

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. inż. Anna Brillowska - Dąbrowska prof. ndzw. PG

Członkowie:
dr hab. inż. Hubert Cieśliński
dr inż. Bartłomiej Ferra
dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
dr hab. Beata Zalewska-Piątek
dr hab. inż. Rafał Piątek
dr inż. Marcin Olszewski
dr inż. Marta Wanarska
dr hab. inż. Roman Kotłowski

 

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii

dr hab. n. biol. Beata Hukowska-Szematowicz prof. US
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr hab. n. biol. Beata Tokarz-Deptuła prof. US

 

Polskie Towarzystwo Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych

dr Jolanta Komarnicka
dr hab. med. Katarzyna Sikorska
lek. med. Marcin Dręczewski