Nagrody Nagrody

Osoby biorące udział w konkursie nr 1 i 2 (prezentacja ustna) proszone są o zgłoszenie się do konkursu droga e-mailową do dnia 05.09.2017 na adres: anna.kowalska1@pg.edu.pl. Warunkiem jest nie przekroczenie 35 roku życia.

 

1. Konkurs na  najlepszą pracę badawczą z biotechnologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia.

Nagroda im. Profesora Józefa Kura ufundowana przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego w wysokości 1500 zł.

Zwycięzca: Agata Wasak

 

2. Konkurs na  najlepszą pracę badawczą z mikrobiologii przedstawioną w formie prezentacji ustnej dla uczestników do 35 roku życia.

Nagroda w postaci vouchera na nieodpłatne opublikowanie artykułu naukowego w Postępach Mikrobiologii lub Polish Journal of Microbiology ufundowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Zwycięzca: Anna Woziwodzka
Wyróżnienie: Karolina Dadura

 

3. Konkurs na najlepszą pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru (ocena na konferencji w dniu 7.09.2017). Wymagane zgłoszenie do konkursu drogą e-mailową na adres:  anna.kowalska1@pg.edu.pl do dnia 06.09.2017.

Nagroda ufundowana przez firmę A&A Biotechnology w postaci vouchera na zakup odczynników w ich firmie, w wysokości 1000 zł.

Zwycięzcy: Monika Rezulak, Karolina Błaszkowska
Wyróżnienie: Karol Bocian

 

4. Konkurs na najlepszą pracę badawczą o charakterze aplikacyjnym (ocena posterów na konferencji w dniu 7.09.2017). Wymagane zgłoszenie do konkursu drogą e-mailową na adres:  anna.kowalska1@pg.edu.pl do dnia 06.09.2017.

Nagroda ufundowana przez firmy HTL i Equimed w postaci zestawu pipet automatycznych (STARTER KIT 4 PACK)

Zwycięzca: Adriana Muchowska

 

5. Konkurs dla studentów i młodych uczestników z tytułem magistra na najbardziej interesującą pracę badawczą przedstawioną w postaci posteru.

Nagroda ufundowana przez firmę ABE-IPS  w postaci  książek naukowych.

Zwycięzcy: Martyna Franczuk, Ewelina Krajewska
Wyróżnienie: Tomasz Wróbel