Opłaty rejestracyjne Opłaty rejestracyjne

Opłata rejestracyjna (6 - 8 września 2017) obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach (czynne i bierne);
  • materiały konferencyjne;
  • koncert;
  • poczęstunek (kawa, herbata, ciastka w czasie przerw);
  • udział w uroczystej kolacji;
  • obiady 7 - 8 września.

Koszt konferencji

OPŁATA REJESTRACYJNA [PLN]

Termin

do 31.05.2017

Po terminie

do 28.07.2017

Uczestnik 400 420
Członek PTM 350 370
Student / Doktorant 300 320

Opłatę za uczestnictwo prosimy wpłacać najpóźniej do 28.07.2017 r. 

 

WPŁATY NA KONTO:

Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 1 O. w Gdańsku

POLITECHNIKA GDAŃSKA
13 1090 1098 0000 0001 3392 0645

W tytule prosimy podać:
"Konferencja - BioMillenium 2017 + imię i nazwisko"