Konferencja pod patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika

Patronat honorowy Patronat honorowy

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Janusz Smulko

Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Elamed Media Group/Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski

Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański
Prezydent Miasta Gdańska
www.gdansk.pl
Wojewoda Pomorski
Komitet Biotechnologii PAN

   

 
 

 

 

Patronat Medialny Patronat Medialny

Radio Gdańsk

Bio-Tech Media Biotechnologia