Program konferencji Program konferencji

INAUGURACJA 6.09.2017 ŚRODA
Aula Politechniki Gdańskiej – Gmach Główny
Uprasza się o wgrywanie abstraktów na 10 min przed rozpoczęciem danej sesji

GODZ.

LP

WYKŁADOWCA AFILIACJA

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

16.00

1

DR HAB. BEATA KRAWCZYK, PROF. NADZW. PG
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

WYKŁAD O PROFESORZE J. KUR
"Profesor Józef Kur
naukowiec i przyjaciel"

2

DR N. MED. ALFRED SAMET
MML CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWA

3

PROF. DR HAB. WIESŁAW DEPTUŁA
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII

17.00

4

PROF. DR HAB. ADAM JAWORSKI
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI

Struktura i rola biologiczna mikrobioty przewodu pokarmowego człowieka w zdrowiu i w chorobie

17.30

5

PROF. DR HAB. JAROSŁAW DZIADEK
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN W ŁÓDZI

Napraw albo zgiń. Procesy naprawy DNA a patogenność prątków gruźlicy

18.15

KONCERT pt. "W pewien piękny wieczór" – AULA Politechniki Gdańskiej – Gmach Główny

wykonawcy: Anna Malus-Wróblewska  mezzosopran,
Leszek Holec bas-baryton,
Magdalena-Holec fortepian

19.30 - 21.00 Poczęstunek - Dziedziniec Fahrenheita - Gmach Główny

 

7.09.2017 CZWARTEK

PORANNA KAWA I HERBATA (godz. 8.30)

GODZ.

LP

SALA 300 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE, ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

PROWADZENIE SESJI:
PROF. DR HAB. INŻ. PAWEŁ KAFARSKI
DR HAB. INŻ. AGNIESZKA BARTOSZEK, PROF. NADZW. PG

SALA 211 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

PROWADZENIE SESJI:
DR AGNIESZKA BERNAT-WÓJTOWSKA
DR HAB. DANIEL KROWARSCH

AULA – Gmach Główny PG

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA I MOLEKULARNA

PROWADZENIE SESJI:
PROF. STELLA NOWICKI
PROF. BOGDAN NOWICKI

9.00

1

PROF. DR HAB. INŻ. PAWEŁ KAFARSKI
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, ZAKŁAD CHEMII BIOORGANICZNEJ

Biotransformacje jako narzędzie w procesach biorafinacji

DR AGNIESZKA BERNAT-WÓJTOWSKA
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed

Zrozumieć pluripotencję: inżynieria genetyczna i komórkowa w badaniach macierzystych komórek zarodkowych

PROF. STELLA NOWICKI
NOWICKI INSTITUTE FOR WOMEN’S HEALTH RESEARCH, USA

Role of vitamin D3 in chronic sinusitis

9.30

2

DR HAB. INŻ. AGNIESZKA BARTOSZEK, PROF. NADZW. PG
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

Kwasy nukleinowe - niedoceniany składnik żywności

DR HAB. DANIEL KROWARSCH
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ZAKŁAD INŻYNIERII BIAŁKA

Zastosowanie FGF1 w terapii cukrzycy

PROF. BOGDAN NOWICKI
NOWICKI INSTITUTE FOR WOMEN’S HEALTH RESEARCH, USA

Zakażenia układu moczowego w ciąży i ryzyko dla rozwoju płodu

10.00

3

QiaLab

FILIP GOŁĘBIOWSKI

Izolacja kwasów nukleinowych z materiałów zwyczajnych oraz nietypowych - technologie i zastosowania

BIO-RAD

AGNIESZKA CIESIELSKA

Zastosowanie technik PCR III generacji w diagnostyce i biotechnologii

RAFAŁ PIĄTEK

Mechanizm patogenezy dróg moczowych szczepami
E. coli pochodzącymi z układu pokarmowego

10.20

4

ANETA BIAŁKOWSKA

Mikrobiologiczna produkcja 2,3-butanodiolu z biomasy

KAROLINA PIERZYNOWSKA

Proces autofagii indukowany genisteiną jako nowe podejście w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych

EWA GRELA

Pochodne kwasu aminometylofosfinowego o aktywności antyureolitycznej i antybakteryjnej

10.40

5

AGATA WASAK

Modyfikacja właściwości katalitycznych wybranych oksydoreduktaz z wykorzystaniem wirującego pola magnetycznego

DOROTA CIOŁCZYK-WIERZBICKA

Hamowanie inwazyjności komórek czerniaka poprzez stosowanie kombinacji siRNA dla N-kadhedryny i inhibitorów kinaz białkowych

AGNIESZKA GRABOWIECKA

Grawimetryczny pomiar biofilmu tworzonego przez patogeny układu moczowego w obecności aminofosfinowych inhibitorów ureazy bakteryjnej

11.00

6

MARTA WANARSKA

Wykorzystanie glicerolu jako źródła węgla do produkcji adaptowanych do zimna ß-galaktozydaz przez rekombinantowe szczepy drożdży Pichia pastoris

KATARZYNA SERBAKOWSKA

Jednostka katalityczna telomerazy jako potencjalny cel molekularny w chemioterapii przeciwnowotworowej

MARCIN BRZOZOWSKI

Analiza występowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w wybranych genach kodujących czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa

11.20

PRZERWA KAWOWA

11.40

7

PROF. DR HAB. EWA ŁOJKOWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Charakterystyka pan-genomu nowych gatunków bakteryjnych patogenów roślin

PROF. DR HAB. HENRYKA DŁUGOŃSKA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Toksoplazma gondii: między naturą, medycyną i biotechnologią

DR N. MED. MICHAŁ MICHALIK
MML CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWA

Escherichia coli w etiopatogenezie zatok przynosowych

12.10

8

AGNIESZKA SZEWCZYK

Badania nad kulturami in vitro Ginkgo biloba

LUCYNA HOLEC-GĄSIOR

Nowy test z detekcją chemiluminescencyjną jako alternatywa klasycznego testu ELISA w diagnostyce toksoplazmozy

ALICJA SĘKOWSKA

Nowo pojawiające się gatunki w zakażeniach u człowieka

12.30

9

JUSTYNA A. DĄBROWSKA

Ozonowanie surowca roślinnego przed etapem wydzielenia związków biologicznie aktywnych

BARTŁOMIEJ FERRA

Użyteczność diagnostyczna rekombinantowych tetrawalentnych antygenów chimerycznych Toxoplasma gondii

MAŁGORZATA PAWLIKOWSKA-WARYCH

Chlamydie środowiskowe – realne zagrożenie?

12.50

10

KATARZYNA JASIENIECKA-GAZARKIEWICZ

Acylotransferazy acylo-coa: lizofosfatydyloetanoloamina  nowe regulatory wzrostu roślin

POLPHARMA BIOLOGICS

TOMASZ WELEROWICZ

Zastosowanie spektrometrii mas w opracowaniu technologii procesu leków biopodobnych

AGNIESZKA MIKUCKA

Streptococcus grupa viridans udział w zakażeniach i metody identyfikacji

13.10

PRZERWA OBIADOWA  Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny PG

GODZ. LP

BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE, ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

PROWADZENIE SESJI:

PROF. DR HAB. JOANNA SURMACZ-GÓRSKA

DR INŻ. MARTA WANARSKA

BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

PROWADZENIE SESJI:

DR HAB. PAWEŁ STĄCZEK, PROF. NADZW. UŁ

PROF.DR HAB. JAROSŁAW DZIADEK

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA I MOLEKULARNA

PROWADZENIE SESJI:

DR HAB. N. MED. TOMASZ SMIATACZ

DR HAB. N. MED. KATARZYNA SIKORSKA

14.30

11

PROF. DR HAB. JOANNA SURMACZ-GÓRSKA
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Nowe technologie usuwania azotu w oczyszczaniu ścieków

DR HAB. PAWEŁ STĄCZEK, PROF. NADZW. UŁ
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ BIOLOGII

Pochodne tiosemikarbazydu  w poszukiwaniu nowych związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

DR HAB. N. MED. TOMASZ SMIATACZ
SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH GUMed GDAŃSK

Borelioza  aktualne problemy diagnostyki i leczenia

15.00

12

PAWEŁ NAWROTEK

Bionanotechnologia w rolnictwie

MAŁGORZATA JAROSIEWICZ

Aktywność przeciwbakteryjna protegryny-1 wobec gronkowców wyizolowanych od zwierząt.

KATARZYNA SIKORSKA

Znaczenie diagnostyki molekularnej w ocenie skuteczności leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

15.20

13

MAGDALENA ANTCZAK

Rola białka MSMEG0432 Mycobacterium smegmatis w metabolizmie azotanów i azotynów

IRENA MALISZEWSKA

Zastosowanie biogennych nanocząstek złota w fotodynamicznej inaktywacji drobnoustrojów

ANNA WOZIWODZKA

Wpływ polimorfizmu genu ntcp na przebieg przewlekłego zapalenia wątroby typu B

15.40

14

LIDIA SAS PASZT

Wpływ nawozów wapniowych wzbogaconych mikrobiologicznie na wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych

ADRIANA PACIA

Porównanie działania przeciwdrobnoustrojowego olejków eterycznych z pelargonii (pelargonium l’hér)

BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

Wirofagi i ich „żywiciele” – wirusy olbrzymie

16.00

15

BARBARA WOJTASIK

Wpływ substancji probiotycznych na stan ekologiczny jezior zasiedlonych przez małże

MAGDALENA EFENBERGER-SZMECHTYK

Wrażliwość bakterii na działanie ekstraktu polifenolowego z liści pigwowca

NATALIA ŁUBOWSKA

Zdolność nowo wyizolowanych bakteriofagów do eradykacji biofilmu wytworzonego przez metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus

16.15

16

EWA ZASTEMPOWSKA

Udział świni domowej w puli genowej naturalnych populacji dzika europejskiego w Polsce

16.30 PRZERWA KAWOWA
17.00 KONCERT w wykonaniu orkiestry VITA ACTIVIA - przez sztukę do samodzielności (ECEKON - Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych) - Aula - Gmach Główny PG

19.00

UROCZYSTA KOLACJA przy muzyce zespołu "Wrack Człowieka" – Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny PG

 

8.09.2017 PIĄTEK

PORANNA KAWA I HERBATA (godz. 8.30)
GODZ. LP

SALA 300 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE, ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

PROWADZENIE SESJI:
PROF. DR HAB. KATARZYNA TURNAU
DR HAB. INŻ. HUBERT CIEŚLIŃSKI

SALA 211 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

PROWADZENIE SESJI:
DR INŻ. IWONA GABRIEL
DR HAB. INŻ. ANNA BRILLOWSKA- DĄBROWSKA, PROF. NADZW. PG

AULA – Gmach Główny PG

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA I MOLEKULARNA

PROWADZENIE SESJI:
PROF. DR HAB. EUGENIA GOSPODAREK-KOMKOWSKA
DR N. MED. MIROSŁAWA GAŁĘCKA

9.00

1

PROF. DR HAB. KATARZYNA TURNAU
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, INSTYTUT NAUK O ŚRODOWISKU

Intymne związki grzybów i roślin w warunkach ekstremalnych; nowe możliwości w fitoremediacji i rolnictwie

DR INŻ. IWONA GABRIEL
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

Enzymy szlaków biosyntezy aminokwasów jako cele molekularne w chemioterapii przeciwgrzybowej

PROF. DR HAB. EUGENIA GOSPODAREK-KOMKOWSKA
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Mikrobiom człowieka – znaczenie w fizjologii i patologii

9.30

2

DR HAB. INŻ. HUBERT CIEŚLIŃSKI
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

Wykorzystanie metagenomiki do poszukiwania nowych biokatalizatorów i bioproduktów

DR HAB. INŻ. ANNA BRILLOWSKA-DĄBROWSKA, PROF. NADZW. PG
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

Lekowrażliwość grzybów

DR N. MED. MIROSŁAWA GAŁĘCKA
INSTYTUT MIKROEKOLOGII POZNAŃ

Wpływ mikrobiomu jelitowego na układ immunologiczny

10.00

3

KATARZYNA ANTECKA

Nowatorskie układy immobilizowanej lakazy jako efektywne systemy do biodegradacji bisfenoli

SYLWIA STĄCZEK

α-1,3-glukan, składnik ściany komórkowej grzybów - nowy  wzorzec molekularny patogenów? 

PIOTR KLEINA-SCHMIDT

Demodekoza jako kliniczny efekt interakcji: mikrobiom – roztocz – człowiek

10. 20

4

ALEKSANDRA KEMONA

Rozwój grzybów pleśniowych na piance poliuretanowej

KATARZYNA  GRYGORCZUK

Mechanizm przeciwgrzybowego działania defensyny Galleria mellonella

ANNA SIEMIŃSKA-KUCZER

Identyfikacja peptydów odpornościowych Barciaka większego po zakażeniu bakterią Pseudomonas aeruginosa

10.40

5

 NATALIA FILIPOWICZ

Biodegradacja związków fenolowych przez wybrane szczepy drożdży

  BLIRT S.A./DNA-GDAŃSK

 KATARZYNA ANCZYKOWSKA 

„Biolab innovative research technologies"

TOMASZ BOGIEL

Zastosowanie metod molekularnych w charakterystyce szczepów Enterococcus faecium opornych na glikopeptydy i linezolid

11.00

6

MONIKA WICKA-GROCHOCKA

Biosynteza esterazy z Pseudomonas sp. S9 w komórkach Pichia pastoris, oczyszczanie i charakterystyka

MARTYNA MROCZYŃSKA

Oporność izolatów Candida krusei na kaspofunginę

KAROLINA DADURA

Inaktywacja PDTAS zmienia wrażliwość M. smegmatis na aminoglikozydy

EWELINA  KURZYK

Oporność izolatów Aspergillus fumigatus na izowukonazol

11.20

PRZERWA KAWOWA

GODZ. LP

SALA 300 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE, ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

PROWADZENIE SESJI:
PROF. DR HAB. PIOTR STĘPIEŃ
DR INŻ. PAWEŁ FILIPKOWSKI

SALA 211 – Gmach Główny PG

BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

PROWADZENIE SESJI:
PROF. DR HAB. EWA BARTNIK
PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN

AULA – Gmach Główny PG

MIKROBIOLOGIA KLINICZNA I MOLEKULARNA

PROWADZENIE SESJI:
DR HAB. IZABELA SITKIEWICZ, PROF. NADZW. NIL
DR HAB. BEATA KRAWCZYK, PROF. NADZW. PG

11.40

7

DR INŻ. PAWEŁ FILIPKOWSKI
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY

Trehaloza - zastosowanie i sposoby otrzymywania ze szczególnym uwzględnieniem enzymu syntazy trehalozy

PROF. DR HAB. EWA BARTNIK
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN W WARSZAWIE

Od enzymów restrykcyjnych do CRISPR  osiągnięcia i problemy

DR HAB. IZABELA SITKIEWICZ, PROF. NADZW. NIL
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, WARSZAWA

Jak sekwencjonowanie nowej generacji może ułatwić życie mikrobiologowi

12. 10

8

PROF. DR HAB. PIOTR STĘPIEŃ
IBB WARSZAWA

Dlaczego lubimy książki Dana Browna  mechanizmy propagandy anty-GMO

PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN
UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII

Dziedziczenie kompleksu replikacyjnego przez jedną z dwóch potomnych cząsteczek DNA

ANNA WĄSOWSKA
GENOMED

Sekwencjonowania NGS w badaniach metagenomicznych

12.40

9

TOMASZ FLORCZAK

Genetyczna i biochemiczna charakterystyka drożdży wyizolowanych z gleby antarktycznej

KAROLINA STOJOWSKA-SWEDRZYŃSKA

Detekcja komórek uśpionych, tolerujących obecność czynników stresowych

URSZULA KOSIKOWSKA

Aktywność pochodnych semikarbazydu i tiosemikarbazydu wobec bakterii tworzących biofilm w warunkach stacjonarnych

13.00

10

JOANNA KRYSIAK

Proteaza aspartylowa psychrotrofowych drożdży Sporobolomyces roseus i jej wykorzystanie w produkcji peptydów o właściwościach przeciwutleniających

ALEKSANDRA DYDECKA

Rola „tajemniczej” otwartej ramki odczytu 63 (ORF63) w rozwoju faga λ oraz faga ϕ24B, przedstawiciela fagów przenoszących geny toksyn Shiga.

MARIA HRYNIEWICZ

Występowanie i znaczenie Staphylococcus aureus o granicznej oporności na oksacylinę (Borsa)

13.20

11

AGATA TEREBIENIEC

Izolacja drożdży psychotolerancyjnych oraz ocena ich zdolności do wykorzystania n-fosfonometyloglicyny jako źródła pierwiastków biogennych

MARTA ŚPIBIDA

Fuzyjne polimerazy DNA jako użyteczne narzędzia w amplifikacji trudnych matryc

AGATA WOŹNIAK

Wpływ inaktywacji fotodynamicznej na przeżywalność i lekowrażliwość wielolekoopornych izolatów S. aureus

13.40

PRZERWA OBIADOWA – Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny PG

14.40

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI; ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW  Aula  Gmach Główny PG

 

ORGANIZATORZY INFORMUJĄ O MOŻLIWOŚCI NIEWIELKICH ZMIAN W ZAŁĄCZONYM PROGRAMIE.

SESJE POSTEROWE: PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ NA SESJACH POSTEROWYCH PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KONFERENCJI OD DNIA 6.09 OD GODZINY 14.00.

OCENA POSTERÓW W RAMACH KONKURSÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7.09.2017 w godzinach 16.30-17.00 (osoby zainteresowane proszone są o obecność przy plakacie).

PROSIMY O PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI USTNYCH W FORMACIE POWERPOINT