Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów

Informacje dotyczące przygotowania streszczeń

Materiały konferencyjne w postaci abstraktów bedą opublikowane w suplemencie Postępów Mikrobiologii.

Prosimy autorów o przygotowanie abstraktów w języku polskim zgodnie z wytycznymi dla autorów i przesłanie ich w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r.

PROSIMY O PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI USTNYCH W FORMACIE POWERPOINT