Inspektor Ochrony Danych:
Paweł Baniel
tel.: +48 58 348-66-29
e-mail: iod@pg.edu.pl
Adres: ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk