Informacja o pracownikach
https://moja.pg.edu.pl/app/addressBook/


Informacja o numerach telefonów w Politechnice Gdańskiej
tel.: +48 58 347 11 00


Informacja o rekrutacji
pon.–pt. 7.30–15.30
tel.: +48 58 348 67 00
http://pg.edu.pl/rekrutacja
rekrutacja@pg.edu.pl


Dział Promocji
pon.–pt. 7.30–15.30
tel.: +48 58 347 29 99
promocja@pg.edu.pl

Skrzynka podawcza Politechniki Gdańskiej (PG)

Adres domyślny podmiotu Politechniki Gdańskiej (skrytki ePUAP):
/politechnikagdanska/SkrytkaESP

Skrzynka podawcza PG: Połącz z formularzem pisma ogólnego

Wymagania techniczne:

  • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, XAdES, PAdES.
  • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3,5MB. W przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach albo dostarczyć materiał na e-nośniku. Użytkownicy posiadający w ePUAP uprawnienia podmiotów publicznych jednorazowo mogą przesyłać dokumenty, których łączna objętość wynosi do 250 MB.

Wymagania prawne:

  • Uwierzytelnienie tożsamości: wymagane, o ile prawo nie stanowi inaczej.
  • Dopuszczalne typy uwierzytelnień: zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma: wydawane automatycznie przez podmioty publiczne.
  • Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD): wymagane podpisanie i odesłanie UPD przez osoby fizyczne. W przypadku nieodebrania UPD w ciągu 14 dni, pismo uważane jest za doręczone.

Instrukcje i pomoc:

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: PDF Word

Politechnika Gdańska

Adres

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska

NIP: 5840203593
REGON: 000001620

  zobacz lokalizację na mapie


mgr Magdalena Marciniak

tel. 58 347-18-56
e-mail: bip@pg.edu.pl