Dokumenty

Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej 

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej

Program kształcenia w szkole doktorskiej

Regulamin szkoły doktorskiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej - Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Ścieżka wdrożeniowa w ramach Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej