Oferty pracy

Aktualne informacje o ofertach pracy Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie internetowej Działu Osobowego


Protokoły z przeprowadzonych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich 

1. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta – pracownika badawczego (zatrudnienie w projekcie „COASTAL Biogas-Cluster on anaerobic digestion, enviromental services and nutrients removal”) w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2147)

Plik PDF

2. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta- pracownika badawczego (zatrudnienie w projekcie NCN OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364) w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2150)

Plik PDF

3. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2142)

Plik PDF

4. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2148)

Plik PDF

5. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego (zatrudnienie w projekcie NCN BEETHOVEN 2 nr umowy UMO-2016/23/G/ST1/04081)
w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (oferta pracy nr 2175)

Plik PDF

6. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko wykładowcy w dziedzinie nauk fizycznych w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (oferta pracy nr 2193)

Plik PDF

7. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Obiektów Pływających Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2201)

Plik PDF

8. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2217)

Plik PDF

9. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2220)

Plik PDF

10. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (oferta pracy nr 2204)

Plik PDF

11. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2236)

Plik PDF

12. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2268)

Plik PDF

13. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2269)

Plik PDF

14. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2294)

Plik PDF

15. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2295)

Plik PDF

16. Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2296)

Plik PDF

17. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2297)

Plik PDF

18. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2300)

Plik PDF

19. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2302)

Plik PDF

20. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2303)

Plik PDF

21. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2304)

Plik PDF

22. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2306)

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2307)

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2286

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2311

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2312

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2322

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2334

Plik PDF

23. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2335

Plik PDF

24. Informacja o wyniku konkursu - oferta pracy nr 2336

Plik PDF