Oferty pracy

Aktualne informacje o ofertach pracy Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie internetowej Działu Osobowego


Protokoły z przeprowadzonych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich 

1. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta – pracownika badawczego (zatrudnienie w projekcie „COASTAL Biogas-Cluster on anaerobic digestion, enviromental services and nutrients removal”) w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2147)

Plik PDF

2. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta- pracownika badawczego (zatrudnienie w projekcie NCN OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364) w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej (oferta pracy nr 2150)

Plik PDF

3. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2142)

Plik PDF

4. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki Morskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2148)

Plik PDF

5. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego (zatrudnienie w projekcie NCN BEETHOVEN 2 nr umowy UMO-2016/23/G/ST1/04081)
w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (oferta pracy nr 2175)

Plik PDF

6. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko wykładowcy w dziedzinie nauk fizycznych w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (oferta pracy nr 2193)

Plik PDF

7. Protokół z posiedzenia komisji ds. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Obiektów Pływających Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (oferta pracy nr 2201)

Plik PDF

8. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2217)

Plik PDF

9. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2220)

Plik PDF

10. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (oferta pracy nr 2204)

Plik PDF

11. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2236)

Plik PDF

12. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2268)

Plik PDF

13. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego (oferta pracy nr 2269)

Plik PDF