Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu spółki EXCENTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.