Projekt partnerski DOSTĘPNA SZKOŁA

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeniu edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska

Wytworzył informację Dziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka  
Czas wytworzenia informacji 01.11.2019 r.
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 23.04.2020 r.