Podstawa prawna

 

Zasady publikacji w BIP PG regulują:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Zarządzenie Rektora PG nr 24/2015  z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2015 z dnia 28 września 2015 r. - Wykaz informacji oraz zbiór zasad przekazywania i publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Historia zmian »
Data Autor Numer wersji
2014-09-04 12:35Katarzyna Zygmunt1.0
2014-09-04 12:36Katarzyna Zygmunt1.1
2014-09-04 12:36Katarzyna Zygmunt1.2
2014-09-04 13:04Katarzyna Zygmunt1.3
2014-09-04 13:10Katarzyna Zygmunt1.4
2014-09-04 13:13Katarzyna Zygmunt1.5
2014-09-04 13:24Katarzyna Zygmunt1.6
2014-09-04 13:36Katarzyna Zygmunt1.7
2015-05-25 13:44Katarzyna Zygmunt1.8
2015-05-25 13:46Katarzyna Zygmunt1.9
2015-09-29 10:55Katarzyna Zygmunt2.0
2015-09-29 11:06Katarzyna Zygmunt2.1
2015-09-29 11:20Katarzyna Zygmunt2.2
2015-09-29 11:22Katarzyna Zygmunt2.3
2015-09-29 11:23Katarzyna Zygmunt2.4
2015-09-29 11:25Katarzyna Zygmunt2.5
2015-09-29 11:26Katarzyna Zygmunt2.6
2015-09-29 11:26Katarzyna Zygmunt2.7
2015-10-08 11:45Katarzyna Zygmunt2.8
2015-10-08 11:46Katarzyna Zygmunt2.9