Wydział Architektury

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Gospodarka przestrzenna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Gospodarka przestrzenna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Chemiczny

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Biotechnologia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Biotechnologia Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Chemia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Chemia Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Chemia budowlana Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Chemia budowlana Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria i technologie nośników energii Studia stacjonarne II stopnia praktyczny 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Korozja Studia stacjonarne I stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Korozja Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Technologia chemiczna Studia stacjonarne I stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Technologia chemiczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Zielone technologie i monitoring Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zielone technologie i monitoring - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zielone technologie i monitoring Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Zielone technologie i monitoring - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Automatyka, cybernetyka i robotyka Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Automatyka, cybernetyka i robotyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Automatyka, cybernetyka i robotyka (4-semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Automatyka, cybernetyka i robotyka (3 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Elektronika i telekomunikacja Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Elektronika i telekomunikacja Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Elektronika i telekomunikacja (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Elektronika i telekomunikacja (3 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Informatyka (3 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Automatyka, robotyka i systemy sterowania Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Automatyka, robotyka i systemy sterowania Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Automatyka, robotyka i systemy sterowania Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Elektrotechnika Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Elektrotechnika Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Elektrotechnika Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Elektrotechnika Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Fizyka techniczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Fizyka techniczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Matematyka Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Matematyka Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Nanotechnologia Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Nanotechnologia (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Nanotechnologia (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Budownictwo Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Budownictwo Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Budownictwo Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Budownictwo - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Budownictwo Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria środowiska Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria środowiska Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria środowiska Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria środowiska - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria środowiska Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Transport Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Transport Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Mechaniczny

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Inżynieria mechaniczno-medyczna Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Inżynieria mechaniczno-medyczna Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Mechatronika Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Mechatronika Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Oceanotechnika Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Oceanotechnika Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Oceanotechnika (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Oceanotechnika (3 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Oceanotechnika (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Oceanotechnika Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Transport Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Transport Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Analityka gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Analityka gospodarcza Studia niestacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Analityka gospodarcza Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Analityka gospodarcza - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Analityka gospodarcza Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Ekonomia Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne I stopnia - licencjackie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie (3 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie (4 - semestralne) Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie (4 - semestralne) - studia w jęz. angielskim Studia stacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie (3 - semestralne) Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie (4 - semestralne) Studia niestacjonarne II stopnia ogólnoakademicki 2019/2020-letni

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie inżynierskie Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

Zarządzanie inżynierskie Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan

 

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia Obowiązuje od roku akademickiego Dokumenty
Inżynieria danych Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 2019/2020-zimowy

Program studiów

Matryca

Plan