Regulaminy

Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde  
Czas wytworzenia informacji 20.10.2021 r.
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 04.11.2021 r.


Regulamin rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor  Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde
Czas wytworzenia informacji 26.09.2019 r.
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 09.10.2019 r.