Regulaminy

Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor   
Czas wytworzenia informacji 26.09.2019 15:00
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 09.10.2019  11:51


Regulamin rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor   
Czas wytworzenia informacji 26.09.2019 15:00
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 09.10.2019  11:58