• Regulamin studiów

 

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2022/2023
 

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2021/2022
 

Regulations of studies at Gdańsk University of Technology. (Academic Year 2021/2022)
 

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 - wersja do pobrania
 

Regulations of studies at Gdańsk University of Technology (ACADEMIC YEAR 2020/2021)
 

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 - wersja do pobrania
 

Regulations of studies at Gdańsk University of Technology (ACADEMIC YEAR 2019/2020)
 

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2017/2018 - wersja do pobrania

 

Uchwała Senatu  PG nr 11/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie: stosowania skali ocen i obliczania średniej ważonej w roku akademickim 2016/2017
 

 

  • Regulamin indywidualnych studiów badawczych

Regulamin indywidualnych studiów badawczych 

Zarządzenie Rektora PG nr 32/2022 z 26 kwietnia 2022 r.- zmiana w załączniku nr 1 punkt E 
 

  • Regulamin programu Radon Supporting Most Talented Students

Regulamin programu RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS
 

  • Regulamin programu Uranium Supporting Cooperation with High Schools

Regulamin programu Uranium Supporting Cooperation with High Schools
 


  • Regulamin Ochrony i Korzystania z Własności Intelektualnej w PG

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej