Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor   
Czas wytworzenia informacji 30.09.2019 13:25
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 09.10.2019  12:29


Załącznik nr 8n Deklaracja wspólnego zamieszkania osób przeciwnej płci, które nie pozostają w związku małżeńskim

Załącznik nr 8m oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznanie/nie przyznanie* prawa do stypendium socjalnego

Załącznik nr 8l  oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Załącznik nr 8k wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego e dochodzie rodziny (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)

Załącznik nr 8j wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)

Załącznik nr 8i oświadczenie o dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do wniosku o stypendium socjalne)

Załącznik nr 8h oświadczenie dla studentów I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej

Załącznik nr 8g wniosek o przyznanie pokoju w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej

Załącznik nr 8f wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w V/VI/VII/VIII* etapie rozdziału miejsc

Załącznik nr 8e-w  wniosek o przyznanie miejsca na wakacje w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor   
Czas wytworzenia informacji 30.09.2019 13:25
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak – redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Czas udostępnienia informacji 09.10.2019  15:29