Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej