Regulaminy


Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 01.10.2019 

Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej
Czas udostępnienia informacji 14.10.2019 11:31

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 29.04.2019 r. 

Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej
Czas udostępnienia informacji 06.05.2020 r. 


Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor 
Czas wytworzenia informacji 12.09.2019 

Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej
Czas udostępnienia informacji 10.07.2020 r.

Regulaminy organizacyjne jednostek:

WYDZIAŁ NR ZARZĄDZEŃ
Wydział Architektury 7/2016
Wydział Chemiczny 32/2012, 21/2013, 9/2014, 35/2014, 41/2014, 3/2016
Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1/2016
Wydział Elektroniki, Telekominikacji i Informatyki 8/2015
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 35/2007, 3/2010, 21/2013
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 35/2007
Wydział Mechaniczny 33/2014
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 33/2014
Wydział Zarządzania i Ekonomii 12/2015 22/2015