Regulaminy


Regulaminy organizacyjne jednostek:

WYDZIAŁ NR ZARZĄDZEŃ
Wydział Architektury 7/2016
Wydział Chemiczny 32/2012, 21/2013, 9/2014, 35/2014, 41/2014, 3/2016
Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1/2016
Wydział Elektroniki, Telekominikacji i Informatyki 8/2015
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 35/2007, 3/2010, 21/2013
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 35/2007
Wydział Mechaniczny 33/2014
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 33/2014
Wydział Zarządzania i Ekonomii 12/2015 22/2015