Akty prawne na rok akademicki 2020/2021

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.

2. W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 419/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.

3. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.

4. W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 420/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.

5. W sprawie: wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdańskiej Pismo okólne Rektora PG nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r.

6. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r.

7. W sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 339/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. Uchwała Senatu PG 394/2019/XXIV z 18.12.2019 r.

8. W sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2020 z 25 maj 2020 r.

Akty prawne na rok akademicki 2021/2022

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 Uchwała Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r.

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 Uchwała Senatu PG nr 482./2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r.

3. Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów na Politechnice Gdańskiej Uchwała Senatu PG nr483/2020/XXIV z 17czerwca 2020 r.

Metryczka
Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor
Czas wytworzenia informacji 17.06.2020 r.
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak - redaktor BIP
Czas udostępnienia informacji 30.06.2020 r.