Sposób uzyskania informacji

 

Jeżeli dana informacja publiczna nie została umieszczona w BIP PG  i nie znajduje się na stronie BIP PG, można ją uzyskać przez złożenie wniosku. Wniosek o udzielenie informacji publicznej dostępny jest w dwóch wersjach – elektronicznej i w wersji do druku.

Proces udzielania i odmowy udzielenia informacji publicznej regulują przepisy zawarte w:

Zarządzeniu Rektora PG nr 24/2015  z  dnia 28 września 2015 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Załączniku do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2015 z dnia 28 września 2015 r. - Wykazie  informacji oraz zbiorze zasad przekazywania i publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej

Ustawie z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Wniosek do druku

Wniosek elektroniczny

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek do druku

Historia zmian »
Data Autor Numer wersji
2014-09-04 12:38Katarzyna Zygmunt1.0
2014-09-04 12:40Katarzyna Zygmunt1.1
2014-09-04 12:42Katarzyna Zygmunt1.2
2014-09-04 12:42Katarzyna Zygmunt1.3
2014-09-04 12:43Katarzyna Zygmunt1.4
2014-09-04 13:20Katarzyna Zygmunt1.5
2014-09-04 13:22Katarzyna Zygmunt1.6
2014-09-04 13:25Katarzyna Zygmunt1.7
2014-09-04 13:26Katarzyna Zygmunt1.8
2014-09-04 13:27Katarzyna Zygmunt1.9
2015-05-22 10:39Katarzyna Zygmunt2.0
2015-05-22 10:41Katarzyna Zygmunt2.1
2015-06-09 13:06Katarzyna Zygmunt2.2
2015-06-09 13:08Katarzyna Zygmunt2.3
2015-06-15 15:13Katarzyna Zygmunt2.4
2015-09-29 11:04Katarzyna Zygmunt2.5
2015-09-29 11:08Katarzyna Zygmunt2.6
2015-09-29 11:20Katarzyna Zygmunt2.7
2015-09-29 11:22Katarzyna Zygmunt2.8
2015-09-29 11:28Katarzyna Zygmunt2.9