Sposób uzyskania informacji

Jeżeli dana informacja publiczna nie została umieszczona w BIP PG  i nie znajduje się na stronie BIP PG, można ją uzyskać przez złożenie wniosku. Wniosek o udzielenie informacji publicznej odbywa się poprzez wypełnienie formularza na ePUAP PG.

Wniosek elektroniczny


Proces udzielania i odmowy udzielenia informacji publicznej regulują przepisy zawarte w:


Jeśli chcesz ponownie wykorzystać informację publiczną

Na podstawie art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 352, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Politechniki Gdańskiej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 Ustawy. Na podstawie art. 4 ust.1 p. 3 Ustawy przepisów tych nie stosuje się w zakresie informacji publicznych służących działalności badawczej oraz dydaktycznej Politechniki Gdańskiej. Osoby lub podmioty, które będą ponownie wykorzystywać informację publiczną pozyskaną z zasobów Politechniki Gdańskiej na podstawie przywołanej Ustawy, zobowiązane są do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Politechniki Gdańskiej, jak również do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Historia zmian »
Data Autor Numer wersji
2014-09-04 12:38Katarzyna Zygmunt1.0
2014-09-04 12:40Katarzyna Zygmunt1.1
2014-09-04 12:42Katarzyna Zygmunt1.2
2014-09-04 12:42Katarzyna Zygmunt1.3
2014-09-04 12:43Katarzyna Zygmunt1.4
2014-09-04 13:20Katarzyna Zygmunt1.5
2014-09-04 13:22Katarzyna Zygmunt1.6
2014-09-04 13:25Katarzyna Zygmunt1.7
2014-09-04 13:26Katarzyna Zygmunt1.8
2014-09-04 13:27Katarzyna Zygmunt1.9
2015-05-22 10:39Katarzyna Zygmunt2.0
2015-05-22 10:41Katarzyna Zygmunt2.1
2015-06-09 13:06Katarzyna Zygmunt2.2
2015-06-09 13:08Katarzyna Zygmunt2.3
2015-06-15 15:13Katarzyna Zygmunt2.4
2015-09-29 11:04Katarzyna Zygmunt2.5
2015-09-29 11:08Katarzyna Zygmunt2.6
2015-09-29 11:20Katarzyna Zygmunt2.7
2015-09-29 11:22Katarzyna Zygmunt2.8
2015-09-29 11:28Katarzyna Zygmunt2.9