Jednostki Ogólnouczelniane

Biblioteka Główna

Biuro Karier
Centrum Informatyczne TASK

Centrum Języków Obcych
Centrum Morskich Technologii Militarnych
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne „Eureka” w Sopocie
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Centrum Usług Informatycznych
Dział Eksploatacji

Dział Gospodarczy

Dział Inwestycji i Remontów
Dział Kształcenia

Dział Legislacji, Audytu i Bezpieczeństwa

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Dział Ochrony Mienia

Biuro Rektora
Dział Projektów

Dział Promocji

Dział Spraw Naukowych
Dział Osobowy

Dział Spraw Studenckich

Dział Zamówień Publicznych
Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką

Dział Zarządzania Jakością
Kierownictwo Administracyjne

Kwestura

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina
Wydawnictwo PG
Zespół Rzeczników Patentowych