2019/2020

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 222/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 Uchwała Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r.

2020/2021

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 Uchwała Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 420/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021” Uchwała Senatu PG nr 419/2020/XXIV z 19 lutego 2020 r.