Akty prawne:
 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Akty wewnętrzne Politechniki Gdańskiej:
 

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia  zasad dotyczących organizacji  kształcenia  na Politechnice Gdańskiej i realizacji zajęć wyrównawczych w roku akademickim 2021/2022 wraz  z  wprowadzeniem  zasad przebywania  na  terenie  Politechniki  Gdańskiej  oraz  procedur postępowania  w  przypadku wystąpienia  podejrzenia  lub  zachorowania  na  COVID-19  wśród  studentów,  doktorantów i pracowników  Politechniki  Gdańskiej  w  związku  z  trwającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
   
 2. Zarządzenie Rektora PG nr 1/2021 z 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących kształcenia, w tym w trybie zdalnym, przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
   
 3. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć w formie zdalnej
   
 4. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2020 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zasad monitoringu, archiwizacji i rozliczania zajęć realizowanych w formie zdalnej
   
 5. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: procesu dyplomowania na Politechnice Gdańskiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tradycyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak - redaktor BIP PG
Czas udostępnienia informacji 19-05-2020 r.