1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

3. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć w formie zdalnej

 

4. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2020 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zasad monitoringu, archiwizacji i rozliczania zajęć realizowanych w formie zdalnej

 

5. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: procesu dyplomowania na Politechnice Gdańskiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tradycyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak - redaktor BIP PG
Czas udostępnienia informacji 19-05-2020 r.