Akty prawne:
 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Akty wewnętrzne Politechniki Gdańskiej:
 

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 71/2020 z 16 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia podstawowych zasad dotyczących kształcenia w trybie zdalnym, przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z wystąpieniem stanu epidemii i włączeniem obszaru miasta Gdańska do tzw. "strefy czerwonej".
   
 2. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć w formie zdalnej
   
 3. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2020 z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zasad monitoringu, archiwizacji i rozliczania zajęć realizowanych w formie zdalnej
   
 4. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: procesu dyplomowania na Politechnice Gdańskiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tradycyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Metryczka

Podmiot udostępniający Politechnika Gdańska
Wytworzył informację Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 
Wprowadził informację mgr Magdalena Marciniak - redaktor BIP PG
Czas udostępnienia informacji 19-05-2020 r.