„Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zakończyło realizację  projektu „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, który wspierał studentów w wejściu na rynek pracy.  

W ramach projektu studenci ze wszystkich Wydziałów Uczelni mogli korzystać  z szerokiej oferty usług, przygotowanych dla osób, które chcą wejść na rynek pracy. Projekt dedykowany był studentom, którzy nie podjęli zatrudnienia lub pracują w branży nie związanej z kierunkiem studiów i chcą podjąć nowe zatrudnienie zgodne ze ścieżką kształcenia. 

 

Wartość projektu: 542 100,00 zł
Czas realizacji: 3 lata (1.07.2016r. – 30.06.2019r.)
Uczestnicy: 600 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia 
Zakres usług: poradnictwo zawodowe, coaching kariery, coaching zawodowy, poradnictwo dot. przedsiębiorczości, usługi w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, mentoring u pracodawcy
Rekrutacja do projektu:

uczestnicy projektu rekrutowani na bieżąco

Warunki przystąpienia do projektu:

• status studenta w chwili przystąpienia do projektu,

• ostatni lub przedostatni semestr studiów I lub II stopnia*

• brak zatrudnienia lub praca w zawodzie nie związanym z  kierunkiem   studiów

• złożenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (Karta Uczestnika Projektu, Deklaracja uczestnictwa w projekcie)** w Biurze Projektu  (Bratniak, Ip., pok. 204 w godz. 7:30 – 15:30); dokumenty rekrutacyjne dostępne na MojaPG, w aplikacji Student – Start Kariery

 

Załączone pliki