„Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie” - piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

22 kwietnia br. o godzinie 16:00 zapraszamy na piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów. 

„Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie”  to tytuł webinaru, który poprowadzi Tomasz Gawliczek – radca prawny, rzecznik patentowy.

 

Program spotkania:

• Co to jest utwór i jakie są jego rodzaje?

• Jakie jest zakres uprawnień twórcy do stworzonego utworu?

• Kiedy możemy cytować fragmenty utworu innego autora?

• Jaka jest różnica pomiędzy twórczą inspiracją a plagiatem w pracy naukowej?

• Na co zwracać uwagę w działalności biznesowej z punktu widzenia prawa autorskiego?

• Czego możemy żądać, gdy ktoś narusza prawo autorskie do naszego utworu?

• Studium przypadku

• Podsumowanie

• Czat z ekspertem

• Test sprawdzający wiedzę dla chętnych

Warunki Uczestnictwa:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja poprzez formularz.

Projekt organizowany jest przez Fundację JWP przy wsparciu Partnerów i Patronów projektu.

Patroni projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita

Partnerzy projektu: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Poznańska, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej - Career Services, Biuro Karier PW, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Biuro Karier UŚ, Biuro Karier UWr