BEZPŁATNE SZKOLENIE: : "Efektywność Energetyczna w Praktyce"

22 października 2012 | dodane przez: Sekcja Karier Studenckich

BEZPŁATNE SZKOLENIE: : „Efektywność Energetyczna w Praktyce"

BEZPŁATNE SZKOLENIE: : „Efektywność Energetyczna w Praktyce"

Warsztaty te są skierowane do studentów zatrudnionych na podstawie umowy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących, szeroko pojętą, branżę przetwórstwa przemysłowego oraz budowlaną.

Efektywność energetyczna, rozumiana jako stałe dążenie do rozsądnego, planowego gospodarowania energią, staje się czymś więcej niż trendem – to generalny kierunek zmian, który określa przyszłość światowej gospodarki, perspektywy rozwoju firm, warunki życia i sposób myślenia jednostki.

Projekt skupia się na techniczno-praktycznych aspektach zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji technicznych z obszaru energetycznego, głównie w zakresie: zmniejszenia zużycia energii w firmie,

 racjonalnego gospodarowania energią w firmie,

 zastosowania rozwiązań poprawy efektywności energetycznej,

 metod oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych,

 ograniczenie energochłonności instalacji i urządzeń przemysłowych,

 przygotowania przedsiębiorstwa do energooszczędnych przedsięwzięć.Cykl składa się z trzech modułów – każdy moduł to jedno dwudniowe szkolenie (2 dni – łączenie 16 h). Tematy będą wybierane dowolnie, według indywidualnych upodobań odbiorców.

www.efektywnaenergia.euKontakt do biura: Monika Wojciechowska, Tel: 61 643 52 49/ 511 780 860 lub e-mail: m.wojciechowska@ckl.pl