Dobiega końca II etap Wakacyjnego Stażu 2017 – nie przegap okazji!

  • Nabór chętnych do projektu Wakacyjny Staż 2017 potrwa jeszcze tylko kilka dni.

    Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie projektu www.wakacyjnystaz.pl. Na zainteresowanych czeka ponad 370 miejsc stażowych, ufundowanych przez 93 firmy i instytucje publiczne.

    Aplikacje mogą składać zarówno studenci, jak i absolwenci uczelni wyższych (do dwóch lat od momentu ukończenia studiów). Pełna lista firm wraz z opisem stanowisk oraz wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci znajduje się na stronie projektu. Oferta jest różnorodna. Uczestnicy mogą ubiegać się o staż w firmach związanych z branżą bankową, deweloperską, IT, konsultingową, logistyczną, morską, medyczną, medialną, telekomunikacyjną czy też turystyczną i stoczniową, a także w wielu innych.

    Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od lipca do końca września. Termin ustala się indywidualnie z fundatorem stażu, podobnie jak i wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 1300 zł brutto za miesiąc pracy.

    Wakacyjny Staż to program, który daje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, a niejednokrotnie to również szansa na stałe zatrudnienie. Jak wskazują ubiegłoroczne statystyki, aż 94% stażystów oceniło nabyte podczas stażu umiejętności jako przydatne w przyszłej pracy, a ponad 25% zyskało etat po zakończeniu stażu.