Dzień Otwarty w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku organizuje Dni Otwarte – ZUS jako pracodawca. 
Wydarzenie to skierowane jest do osób poszukujących pracy oraz studentów i uczniów planujących odbycie stażu lub praktyki.
ZUS jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami, dlatego jesteśmy również otwarci na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin:           10.03.2020 r.

Miejsce:          Oddział ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33

W ramach spotkania będzie możliwość m.in:

  • zapoznania się aktualnymi ogłoszeniami o pracę w ZUS
  • poznanie oferty staży i praktyk w ZUS
  • wizyty studyjne
  • indywidualne konsultacje z ekspertami z zakresu rynku pracy