Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme YPP 2017

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP) skierowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych karierą w ONZ.
   
  W tym roku pojawiła się nowa formuła przeprowadzenia egzaminu dla wybranych obszarów (job networks). W dwóch obszarach (MAGNET, INFONET) egzamin w dotychczasowej (pisemnej) formule odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w różnych ośrodkach na całym świecie. W przypadku obszaru POLNET egzamin w nowej formule online przewidziano na październik 2017 r. Zainteresowane osoby proszone są o śledzenie portalu UN Careers, gdzie zostanie podany dokładny termin egzaminu online.
   
  Informacje dot. egzaminu, w tym procedury zgłaszania się oraz jego przebiegu dostępne są na stronie internetowej UN Careers w zakładce Young Professionals Programme (YPP). 
   
  Kto może przystąpić do egzaminu?
   
  Do egzaminu mogą przystąpić osoby urodzone po 1 stycznia 1985 r. i które nie ukończyły 32 roku życia, posiadające obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie, z płynną znajomością jęz. angielskiego lub francuskiego i mające dyplom (przynajmniej licencjata lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranej job network. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji.  
   
  W tym roku egzamin zostanie przeprowadzony w 3 obszarach:
   
  Egzamin online
   
  Pokój, sprawy polityczne, humanitarne (POLNET – Political, Peace and Humanitarian): sprawy cywilne, sprawy wyborcze, prawa człowieka, sprawy humanitarne, sprawy polityczne, rządy prawa, instytucje bezpieczeństwa.
  Termin zgłoszeń: 23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)
   
  Egzamin pisemny w centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez SG ONZ
   
  Zarządzanie i administracja (MAGNET - Management and Administration): administracja, audyt, etyka, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola i ewaluacja, dochodzenia, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie i analiza, ombudsman, zamówienia publiczne.
  Termin zgłoszeń:  23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)
   
  Informacja publiczna i zarządzanie konferencjami (INFONET - Public Information and Conference Management): usługi konferencyjne, dokumentacja i zarządzanie informacją, języki (np. produkcja radiowa z różnych językach), protokół, informacja publiczna.
  Termin zgłoszeń:  23 czerwca – 22 sierpnia 2017 r. (do końca dnia czasu nowojorskiego)
   
  Uwaga!
  Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji, jak również za ewentualne zmiany wszelkich terminów oraz inne modyfikacje jest ONZ. Dlatego zachęcamy do odwiedzania i sprawdzania informacji na stronie internetowej YPP. 
   
  Zobacz film o przygotowaniach do egzaminu YPP oraz informację o YPP na stronie MSZ.
   
  Zachęcamy do składania zgłoszeń i życzymy powodzenia!