InnovaBio Pomorze - projekt realizowany w PPNT Gdynia

ROZPOCZYNAMY NABÓR ZDOLNYCH, MŁODYCH,
PASJONATÓW NAUKI DO PROJEKTU IBP !!!

Bio Laboratorium PPNT Gdynia rozpoczyna VI edycję projektu InnovaBio Pomorze (IBP), podczas którego studenci nauk przyrodniczych realizować będą realne projekty badawczo-rozwojowe dla firm biotechnologicznych.

W tegorocznej edycji uczestnicy będą pracować w trzech, pięcioosobowych zespołach. Każdy zespół będzie pracował nad nowatorskim projektem przez ok 3-4 miesiące.

Co zyskuje uczestnik dzięki IBP?

- doskonalenie warsztatu laboratoryjnego

- udział w szkoleniach i wykładach

- poznanie nowoczesnych narzędzi pracy

- doskonalenie planowania procesu badawczego

- umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji z uzyskanych wyników

- zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców

- zwiększenie swojego potencjału na rynku pracy

Kogo poszukujemy?

Studentów nauk przyrodniczych, którzy chcą podejmować nowe wyzwania, poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności laboratoryjne oraz aktywnie i odpowiedzialnie angażują się w wykonywane zadania.

Jak się zgłosić do projektu?

Wypełniony formularz: Zgłoszenie Uczestnika znajdujący się na stronie:: https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/ ) należy przesłać na adres ibp@ppnt.gdynia.pl w terminie do 30 IV 2019 r.

Regulamin projektu na stronie https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/