Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu stażowego „Energia dla Przyszłości” Biuro Karier PG zaprasza studentów na cykl WARSZTATÓW POŚWIĘCONYCH PRZEDSIEBIORCZOSCI „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”

Dla Studentów:

Dla Pracodawców: