Nagroda AgroBioTop

Jeszcze przez tydzień przyjmowane są zgłoszenia do nagrody AgroBioTop (do wtorku 10 września). Nagroda, organizowana po raz trzeci, ma na celu promocję nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych. Kandydatami mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Zgłoszeniu podlega osiągnięcie dokonane w polskiej placówce naukowej. Główną nagrodą jest 5.000 euro.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Komitetu Biotechnologii PAN: http://www.kbiotech.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=175&lang=PL